การันตี นิทานคุณภาพ จากรีวีว
"นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์"

5 เล่มสนุก พัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กยุคดิจิทัล

1. ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว

2. ลูกฉันหายไป

3. ช้างน้อยไม่อยากเป็นช้าง

4. กระรอกอ้วน

5. ขมิ้นมั่น ขยันยิ่ง

สุดคุ้มค่า ราคาลดพิเศษ