ได้รับออเดอร์แล้วค่ะ
ขอบคุณมากๆ ที่อุดหนุน
ร้านจะรีบจัดส่งให้ค่ะ
ใน กทม. 1-2 วัน
ในตจว. 3-5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด