5 ตัวช่วยแม่ๆ สร้างทักษะชีวิตลูก
ด้วย "ชุดนิทานความสุขพ่อแม่ลูก"

อ่านแล้วลูกชอบครับ ผมอ่านให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืน ยังไม่ถึงเดือนลูกก็ติดนิทาน ลูกรู้จักป๋องแป๋งแล้วก็เลียนแบบ ป๋องแป๋งทำอะไรเขาก็ทำตาม
Chailert Mongkholkij
Designer