[ส่งฟรี] ชุดนิทานปิงปิงยกเซต 16 เล่ม นิทานก่อนนอน หนังสือเด็ก 0-6 ปี

฿1,520.00

ชุดนิทานปิงปิง”หนังสือเด็กยุคใหม่ สอนโดนใจ ตรงไปตรงมา ให้ลูกรู้เท่าทันภัยใกล้ตัว

Description

ชุดนิทานปิงปิง 16 เล่ม

 สำหรับเด็กวัย 1-6 ปี เน้นเสริมสร้างสุขนิสัยวัยเยาว์ และทักษะชีวิตในเด็กเล็ก ให้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ดูแลตัวเองเบื้องต้นง่ายๆ ได้ รู้จักแก้ปัญหา และส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เช่น มีวินัยในตัวเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผ่านเรื่องราวน่ารัก สนุกสนานของเด็กหญิงตัวน้อย “ปิงปิง” สอดแทรกข้อคิด และสุดพิเศษกับกิจกรรมง่ายๆ ท้ายเล่ม ช่วยในการพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นตัวช่วยให้พ่อแม่ยุคใหม่ใช้เลี้ยงลูก ให้ดูแลตัวเองได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นคุณสมบัติติดตัวไปจนโต ในชุดมีทั้งหมด 16 เล่ม ประกอบด้วย

ชุดระวังภัย สอนลูกป้องกันและรับมือกับภัยใกล้ตัว รู้จักแก้ปัญหา เสริมสร้างทักษะชีวิต
1.  ปิงปิงไม่ยอม : สอนลูกป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2.  ปิงปิงถูกหลอก : สอนให้รู้เท่าทันคนแปลกหน้า ป้องกันการถูกลักพาตัว
3.  ปิงปิงไม่ใส่หน้ากาก : สอนป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อ ลดการแพร่กระจายเชื้อ และล้างมืออย่างถูกวิธี
4.  ปิงปิงไม่ซนอีกแล้ว : รับมือลูกจอมซนอย่างเข้าใจ ลองเรียนรู้ผลที่ได้ด้วยตัวเอง

 

ชุด Can Do : ฝึกทักษะทางสังคม เรียนรู้มารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาทักษะภาษา

1.  ปิงปิงสวัสดีค่ะ : สอนให้รู้จักไหว้ กล่าวคำทักทาย “สวัสดี”
2.  ปิงปิงขอบคุณค่ะ : สอนให้รู้จักกล่าวคำ “ขอบคุณ” เมื่อได้รับการช่วยเหลือ
3.  ปิงปิงขอโทษค่ะ : สอนให้รู้จักกล่าวคำ “ขอโทษ” เมื่อทำผิดพลาด
4.  ปิงปิงไม่เป็นไรค่ะ : สอนให้รู้จักให้อภัยผู้อื่น

 

ชุดไม่เอา : หนังสือเด็กฝึกลูกคิดบวก สร้างทัศนคติที่ดี มีสุขอนามัยแข็งแรง
1.  ไม่กิน ปิงปิงเล่นก่อน : ฝึกความรับผิดชอบ แก้ปัญหาลูกห่วงเล่น ไม่ยอมกินข้าว
2.  ไม่ชอบ ปิงปิงไม่ใส่ : สอนให้รู้จักคิดยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
3.  ไม่เอา ปิงปิงไม่สระ : แก้ปัญหาลูกไม่ชอบสระผม
4.  ไม่นะ ปิงปิงไม่ได้ใส่ : แก้ปัญหาลูกชอบฉี่รดที่นอน

 

ชุด Stop Bullying :  ลูกถูกแกล้ง รังแก (Bully) จะทำอย่างไร ปัญหาใหญ่ที่พ่อแม่ต้องเข้าไปช่วย

1.  อย่าแกล้ง ปิงปิงไม่ชอบ : เมื่อถูกเพื่อนแกล้ง พ่อแม่จึงควรปลอบ และให้กำลังใจ

2.  อย่าบิดหู ปิงปิงกลัวแล้ว : ทำอย่างไรให้ลูกบอกความจริง เมื่อถูกทำร้ายขมขู่

3.  อย่าล้อ ปิงปิงอายนะ : ลูกถูกล้อ จะทำอย่างไรดี สอนให้หนี ให้สู้ หรืออยู่เฉย ๆ

4.  อย่าเปรียบเทียบ ปิงปิงน้อยใจ : ลูกจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา ถ้าไม่หยุดเปรียบเทียบกับเด็กอื่น